Cenník stomatologických výkonov

Vyšetrenie

Na klinike je možná platba aj platobnou kartou!

Výkon Doplatok  poistenca /Eur/ Priama platba /Eur/
Vstupné vyšetrenie   30
Vstupné vyšetrenie Mudr. Nemcová   50
Preventívna stomatologická prehliadka   20
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve   20
Cielené stomatologické vyšetrenie - konzultácia 30 30
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie   25
Preventívna pedostomatologická prehliadka   10
Parodontologická konzultácia 40 40
Chirurgická, implantologická konzultácia (externí lekári)   50
Vyžiadané akútne ošetrenie 15 20
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času (nedeľa) D11 95 100
Krátky administratívny úkon D37 5 20
Dlhší administratívny úkon D37 5 40
RTG intraorálny snímok D52 15 20
RTG snímka - BITEWING D52   15
RTG snímka TMK s popisom + CT 1 zub LV1/2   40
OPG s popisom v ambulancii D54 40 40
OPG na CD   10
CT s popisom v ambulancii   170
CT, RTG na CD   10
Skúška vitality zubov / 3 zuby   10
Ošetrenie laserom /1 zub   20
Povrchová anestéza - slizničná 10 10
Infiltračná anestéza 10 15
Zvodová anestéza 10 15
Intraligamentárna anestéza /1 zub 15 20
Intraligamentárna anestéza / ďalší zub 5 5
Celková anestéza - základná sadzba do 3 hodín   1000
Celková anestéza - každá ďalšia začatá hodina   260
LV1/7
Premedikácia: Midazolam   40
LV1/8
Premedikácia: Entonox (rajský plyn)   50
LV1/8
Premedikácia: Rajský plyn   50
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dieťa, 30 min   80
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dospelý, 30 min   160
Poplatok za neošetriteľné dieťa/ 30 min   50
Dokumentačná fotografia   10
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) - napálenie na CD   10
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) – poslanie na email   10
 

Záchovná stomatológia

Icon – neinvazívne ošetrenie / zub   80
BRIX3000 – neinvazívne ošetrenie / zub   75
Fotokompozit - jednoplôšková výplň zuba 60 70
Fotokompozit - dvojplôšková výplň zuba 90 100
Fotokompozit – dvojplôšková výplň zuba – distálny zub 100 110
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – frontálny zub 100 110
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – distálny zub 120 140
Rekonštrukcia korunky zuba - priama 130 150
Rekonštrukcia korunky zuba – sklenené vlákna 180 200
Dočasné ošetrenie zubného kazu 15 20
Liečivý materiál pod plombu   10
Lokálna ATB pasta   40
Skloionomerná výplň - 1 plôška 50 60
Skloionomerná výplň - 2 plôšky 60 70
Skloionomerná výplň - 3 plôšky 70 90
Preleštenie výplne   10
Lokálne vyartikulovanie chrupu   20
Ošetrenie citlivých zubných plôšok / zub   10
Impregnácia za každý ďalší zub   5
Zábrus previslej výplne 10  
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne - 1 plôška​   10
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne - 2,3 plôška    20
 

Endodoncia

Preendodontická dostavba LV3/1   50
Extirpácia zubnej drene pod mikroskopom – za každý kanálik V31   60
Paliatívne endodontické ošetrenie /počet kanálikov V31 15/35/55 20/40/60
Odstránenie starej koreňovej výplne / čapu pod mikroskopom LV3/2   100
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja LV3/3   230
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom /počet kanálikov LV3/4   60
Definitívna koreňová výplň /počet kanálikov V41/V42 35/70/110 40/80/120
Spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika pomocou veľkého mikroskopu 245 250
Zavedenie pulpálneho čapu (jedného, dvoch) s dostavbou   150
Zavedenie zirkónového čapu s dostavbou (odtlačky, cementovanie)   200
Nasadenie koferdamovej blany / zub   20
Nasadenie koferdamovej blany / každý ďalší zub   5
LV3/8
Optragate   10
Retrográdne plnenie koreňového kanálika   100
Ruberdam / zub   5
Optragate   10
LV3/9
 

Parodontológia, dentálna hygiena, bielenie zubov

Parodontálne ošetrenie / zub   20
Parodontálne ošetrenie BG / intradentálna papila / do rany   150
Ambulantné bielenie 1x 10 min. lampa   200
Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom – 1 sextant 15 20
Odstránenie zubného kameňa a povlakov + airflow 90 120
Odstránenie zubného kameňa a povlakov u detí + airflow   40
Airflow - pieskovanie   50
Lokálna fluoridácia u detí 20 37
Pečatenie fisúr   20
Vnútorné bielenie / zub   70
Parodontálna dlaha / 1 zub (Fiber, Splint)   50
LV4/5
Parodontálna dlaha / 1 zub (Eler Stick)   100
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice   10
Probiotiká ProlacSan tbl na cmúľanie   30
Probiotiká ProlacSan gél   30
Gengigel s kys. hyalurónovou   30
Gengigel ústna voda s kys. hyalurónovou   20
NBF Gingival gél   30
Bieliaca zubná pasta Pearl White   50
Ošetrenie parodontálneho vačku   100
Plazma 4,5ml   250
Plazma / 1 zub (po extrakcii)   80
Chemická dezinfekcia parovačkov (1 striekačka)   200
Periopoc   80
Vektor terapia / 1 zub   20
Odber tkanivového štepu   370
Plastika parodontu   250
 

Chirurgia

Extrakcia jednokoreňového zuba 50 60
Extrakcia viackoreňového zuba 60 70
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 25 30
Gelatamp, Parasorb   10
Komplikovaná neplánovaná extrakcia (separácia koreňov, molár)   200
Chirurgická extrakcia    160
Chirurgická extrakcia osmičky (zuba múdrosti)   250
Chirurgická extrakcia - Meziodens   350
Dekapsulácia zuba – laserom   50
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu, drén 65 70
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, zavedenie drénu 45 50
Odstránenie lokálneho dráždenia 5 10
Ošetrenie parodontálneho vaku laserom   20
Ošetrenie gingivy laserom   20
Ošetrenie periimplantitídy laserom   50
Extirpácia cysty mimo extrakčnej rany   490
Extirpácia cysty   490
Extirpácia mukolely   120
Chirurgická excízia   115
Chirurgické odstránenie cudzieho telesa   90
Prehĺbenie vestibula   180
Odklopenie mukoperiostálneho laloka   40
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka   20
Frenulektómia – odstr. uzdičky skalpelom/laserom LV5/11   100
Sutúra extrakčnej rany - silon LV5/12   10
Resekcia jednokoreňového hrotu LV5/13   250
Resekcia viackoreňového hrotu   450
Resekcia s augmentáciou   620
Postextrakčná augmentácia   120
Augmentácia kývavého zuba   70
Augmentácia   170
Augmentácia kostného defektu   480
Chirurgická kyretáž / zub - otvorená   150
Kyretáž / zub - zatvorená   70
Egalizácia kosti   60
Kolagénová membrána BoneProtect Guide   230
Explantácia intraoseálneho implantátu   200
Wasmundova plastika   80
Kontrola + výber stehov E61   10
Bonegraftingová plastika LV5/37   450
Plastický apikálny posun   450
Split alveolárneho hrebeňa   550
Odstránenie vlajúceho hrebeňa   350
Pin na fixáciu membrány   30
Chirurgická excízia   130
Odkrytie implantátu   25
Histologické vyšetrenie   60
Zavedenie drénu   10
Fenesterácia   370
Odstránenie epulis LV5/37   100
SINUSLIFT ( anestéza, šitie, kontrola)   1100
Piezo / 1zub     
Sutúra extrakčnej rany- nylon   20
 

Protetika a Implantológia

Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 25 50
Zavedenie implantátu Straumann chirurg. fáza   1100
Zavedenie implantátu Bredent chirurg. fáza   800
Zavedenie implantátu Dentium chirurg. Fáza   600
Nadstavba na implantát   400
Vyhojovacia čiapočka   50
Odkrytie implantátu   25
Keramická korunka E – max bezkovová keramika   500
Keramická korunka bezkovová Cercon (monolith, vrstvená)   490 až 550
Kovokeramická korunka alebo medzičlen    370
Keramická korunka na impl.   500
Zirkónová kurunka na impl.   700
Fazeta keramická, E-max   500
Fazeta živicová   380
Korunka kompozitná vrstvená   250
Korunka na mliečne zuby   115
Silikonová dlaha    100
Stiahnutie korunky / mostíka 25 30
Nasadenie fixnej náhrady   20
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii   30
Provizórna korunka (dlhodobé provizórium), živicová, Bredent   220
Medzerník do 2 zubov, kotevné prvky sa pripočítavajú   200
Totálna náhrada Štandard, Flexi 540 640
Parciálna náhrada Štandard, Flexi 540 640
Oprava snímateľnej náhrady   130
Trojramenná spona 40 50
Sublinguálny strmeň 25 40
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady   40
Rebazácia snímateľnej náhrady v ambulancii s odtlackami   140
     
Cementovanie, šróbovanie korunky na implantát   20
Frézovaná kovokeramická korunka   450
Guľôčkový zásuvný spoj   300
Lokátor   300
Zásuvný spoj   170
Gilmorov strmeň, Dolder   150
Wax up, mock up   40
Liata výstuž   130
Individuálna lyžica    40
Štúdijný model    50
Odtlačky silikónové, alginát   40
Frézovaná kovokeramická korunka    450
 

K výkonom  uskutočňovaným u MUDr. Nemcovej môže byť podľa zložitosti účtovaná 100% prirážka
K uskutočňovaným výkonom pacienta s infekčným prenosným ochorením je  príplatok 20%

Cenník je platný od 07.04.2021 v klinike na Laurinskej 16.