Cenník stomatologických výkonov

Vyšetrenie

Na klinike je možná platba aj platobnou kartou!

Výkon Doplatok  poistenca /Eur/ Priama platba /Eur/
Vstupné vyšetrenie 0 30
Preventívna stomatologická  prehliadka /ak nie je pacient u nás  kapitovaný/ 0 20
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 0 20
Cielené stomatologické vyšetrenie -  konzultácia 30-50 30-50
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 0 25
Preventívna pedostomatologická prehliadka 0 10
Parodontologická konzultácia 30 30
Chirurgická, implantologická konzultácia (externí lekári)   50
Vyžiadané akútne ošetrenie 15 20
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo  pracovného času (nedeľa) 95 100
Krátky administratívny úkon 0 5
Dlhší administratívny úkon 5 10
RTG intraorálny snímok 0 15
RTG snímka - BITEWING 0 15
RTG snímka TMK s popisom   40
OPG s popisom v ambulancii   30
CT s popisom v ambulancii   150
Skúška vitality zubov / 3 zuby   10
Ošetrenie laserom /1 zub   20
Povrchová anestéza - slizničná 5 10
Infiltračná anestéza 10 15
Zvodová anestéza 10 15
Intraligamentárna anestéza /1 zub 10 15
Intraligamentárna anestéza / ďalší zub 5 5
Celková anestéza / hod.   250
Premedikácia: Entonox (rajský plyn),  Midazolam   35
Premedikácia: rajský plyn  prietokový, dieťa, 30 min   80
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dospelý, 30 min   160
Poplatok za neošetriteľné dieťa,
30 min
  50
Dokumentačná fotografia   10
RTG snímka (OPG, CT) s popisom    30
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) - napálenie na CD   10
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) – poslanie na email   10
 

Záchovná stomatológia

Icon – neinvazívne ošetrenie - zub   75
BRIX3000 – neinvazívne ošetrenie - zub   75
Fotokompozit - jednoplôšková výplň zuba 50 60
Fotokompozit - dvojplôšková výplň zuba 70 90
Fotokompozit – dvojplôšková výplň zuba – distálny zub 80 100
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – frontálny zub 80 100
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – distálny zub 100 120
Rekonštrukcia korunky zuba - priama 130 150
Dočasné ošetrenie zubného kazu 15 20
Lokálna ATB pasta   40
Skloionomerná výplň – jedna plôška 40 50
Skloionomerná výplň – dve plôšky 50 60
Skloionomerná výplň – tri plôšky 60 80
Preleštenie výplne   10
Lokálne vyartikulovanie chrupu   20
Ošetrenie citlivých zubných plôšok / zub   10
Impregnácia za každý ďalší zub   5
 

Endodoncia

Preendodontická dostavba   50
Extirpácia zubnej drene pod mikroskopom – za každý kanálik   40
Paliatívne endodontické ošetrenie /počet kanálikov
 
15/35/55 20/40/60
Odstránenie starej koreňovej výplne / čapu pod mikroskopom   100
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja   230
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom /počet  kanálikov   40/80/120
Definitívna koreňová výplň /počet kanálikov 35/70/110 40/80/120
Spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika pomocou veľkého mikroskopu 220 225
Zavedenie pulpálneho čapu (jedného, dvoch) s dostavbou   150
Zavedenie zirkónového čapu s dostavbou (odtlačky, cementovanie)
 
  200
Nasadenie koferdamovej blany / zub
 
  15
Nasadenie koferdamovej blany / každý ďalší zub
 
  5
Optragate
  10
Retrográdne plnenie koreňového kanálika   100
 

Parodontológia, dentálna hygiena, bielenie zubov

Parodontálne ošetrenie / zub   20
Parodontálne ošetrenie BG / intradentálna papila / do rany   150
Ambulantné bielenie 1x 10 min. lampa   200
Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom – 1 sextant 15 20
Odstránenie zubného kameňa a povlakov v celom rozsahu + airflow 60 80
Odstránenie zubného kameňa a povlakov  + airflow + fluoridácia 80 110
Odstránenie zubného kameňa a povlakov u detí + airflow   30
Airflow - pieskovanie   40
Lokálna fluoridácia 15 30
Pečatenie fisúr   15
Vnútorné bielenie / zub   70
Parodontálna dlaha / 1 zub   110
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 0 10
Probiotiká ProlacSan tbl na cmúľanie   30
Probiotiká ProlacSan gél   30
Gengigel s kys. hyalurónovou   30
Gengigel ústna voda s kys. hyalurónovou   20
NBF Gingival gél   30
Bieliaca zubná pasta Pearl White   50
Ošetrenie parodontálneho vačku   100
Plazma 4,5ml   250
Plazma / 1 zub (po extrakcii)   80
Chemická dezinfekcia parovačkov (1 striekačka)   200
Periopoc   80
Vektor terapia / 1 zub   20
 

Chirurgia

Extrakcia jednokoreňového zuba 50 60
Extrakcia viackoreňového zuba 60 70
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 25 30
Komplikovaná neplánovaná extrakcia 175 190
Chirurgická extrakcia 130 160
Chirurgická extrakcia osmičky (zuba múdrosti) 190 220
Chirurgická extrakcia - Meziodens 310 340
Dekapsulácia zuba – laserom   50
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu, drén 60 70
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, zavedenie drénu 45 50
Odstránenie lokálneho dráždenia 5 10
Ošetrenie parodontálneho vaku laserom   20
Ošetrenie gingivy laserom   20
Ošetrenie periimplantitídy laserom   50
Extirpácia cysty   390
Chirurgická excízia   115
Chirurgické odstránenie cudzieho telesa   90
Prehĺbenie vestibula   180
Odklopenie mukoperiostálneho laloka   40
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka 0 10
Frenulektómia – odstr. uzdičky skalpelom/laserom   100
Sutúra extrakčnej rany   10
Resekcia jednokoreňového hrotu   200
Resekcia viackoreňového hrotu   350
Resekcia s augmentáciou   620
Postextrakčná augmentácia   110
Augmentácia kývavého zuba   70
Augmentácia   170
Augmentácia kostného defektu   450
Chirurgická kyretáž / zub   140
Egalizácia kosti   60
Kolagénová membrána BoneProtect Guide   200
Explantácia intraoseálneho implantátu   180
Wasmundova plastika   70
Kontrola + výber stehov 5 10
Výber implantátu   600
Extirpácia cysty mimo extrakčnej rany   420
Bonegraftingová plastika   410
Plastický apikálny posun   370
Split alveolárneho hrebeňa   490
Odstránenie vlajúceho hrebeňa   280
Pin na fixáciu membrány   20
Sinus lifting   900
 

Protetika a Implantológia

Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 25 50
Zavedenie implantátu Straumann s korunkou   2000
Zavedenie implantátu Bredent s korunkou   1700
Zavedenie implantátu Dentium s korunkou   1500
Keramická korunka E – max (s odtlačkami)   500
Keramická korunka Zirkón (s odtlačkami)   450
Kovokeramická korunka alebo medzičlen (komplet, odtlačky a cementovanie)   350
Fazeta keramická   450
Fazeta živicová   360
Živicová korunka (s odtlačkami)   150
Korunka na mliečne zuby   115
Silikonová dlaha (s odtlačkami)   100
Stiahnutie korunky / mostíka 25 30
Nasadenie fixnej náhrady   20
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii   30
Provizórna korunka (dlhodobé provizórium), živicová, Bredent   220
Medzerník do 2 zubov, kotevné prvky sa pripočítavajú    190
Totálna náhrada Štandard, Flexi 500 600
Parciálna náhrada Štandard, Flexi 500 600
Oprava snímateľnej náhrady   130
Trojramenná spona 35 45
Sublinguálny strmeň 20 35
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady   35
Rebazácia snímateľnej náhrady v ambulancii s otlačkami   140
Provizórne cementovanie koruniek / 1 zub   20
Odstránenie epulis   100

Cenník je platný v klinike na Laurinskej 16.
Zvýhodnené ceny výkonov sú možné v ambulanciach na
Tokajíckej 24 alebo I. Horvátha 14.