Cenník stomatologických výkonov platný od 1.2.2024

Vyšetrenia     
Výkon Doplatok  poistenca (s poistením na SK) Priama platba
(bez SK poisťovne )
Vstupné vyšetrenie 30,00€ 30,00€
Preventívna stomatologická prehliadka 0,00€ 20,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 20,00€ 20,00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie - konzultácia 30,00€ 30,00 €
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie   43,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka 0,00€ 10,00 €
Parodontologická konzultácia 40,00€ 40,00 €
Chirurgická, implantologická konzultácia (externí lekári) 40,00€ 40,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie 15,00 € 20,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času (nedeľa) 95,00 € 100,00 €
Krátky administratívny úkon (výmenný lístok) 5,00 € 10,00 €
Dlhší administratívny úkon (lekárska správa,faktúra) 20,00€ 20,00 €
RTG intraorálny snímok 15,00 € 20,00 €
RTG snímka - BITEWING  20,00 € 25,00 €
RTG snímka TMK s popisom + CT 1 zub 40,00€ 50,00 €
OPG s popisom v ambulancii 50,00 € 68,00 €
CT s popisom v ambulancii 180,00 € 198,00 €
Skúška vitality zubov / 1 zub 5,00€ 5,00 €
Ošetrenie laserom /1 zub 20,00€ 20,00 €
Povrchová anestéza - slizničná 10,00€ 10,00 €
Infiltračná anestéza 15,00 € 20,00 €
Zvodová anestéza 15,00 € 20,00 €
Intraligamentárna anestéza /1 zub 20,00 € 25,00 €
Intraligamentárna anestéza / ďalší zub 5,00€ 5,00 €
Celková anestéza - základná sadzba 3 hodiny 1 500,00€ 1 500,00 €
Celková anestéza - každá ďalšia začatá hodina 300,00 € 300,00 €
Premedikácia: Midazolam 50,00€ 50,00 €
Premedikácia: Rajský plyn, krátky výkon do 10 min 70,00€ 70,00 €
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dieťa, 30 min 80,00€ 80,00 €
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dospelý, 30 min 180,00€ 180,00 €
Poplatok za neošetriteľné dieťa- 30 min 50,00€ 50,00 €
Poplatok za sťažené ošetrenie dieťa/dospelý -30 min 80,00€ 80,00 €
Poplatok za zrušenie termínu v deň ošetrenia (vratná záloha-pri ďalšom ošetrení sa suma odpočíta) 100,00€ 100,00€
Dokumentačná fotografia 10,00€ 10,00 €
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) - napálenie na CD 10,00€ 10,00 €
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) – poslanie na email 10,00€ 10,00 €
     
Záchovná stomatológia     
Icon – neinvazívne ošetrenie / zub 90,00€ 90,00 €
BRIX3000 – neinvazívne ošetrenie / zub 75,00€ 75,00 €
Fotokompozit - jednoplôšková výplň zuba 80,00 € 90,00 €
Fotokompozit - dvojplôšková výplň zuba 110,00 € 130,00 €
Fotokompozit – dvojplôšková výplň zuba – distálny zub 130,00 € 140,00 €
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – frontálny zub 120,00 € 130,00 €
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – distálny zub 150,00 € 170,00 €
Dostavba schodíka pri kaze pod ďasnom 40,00€ 40,00€
Biomimetická modelácia výplne 30,00€ 30,00€
Rekonštrukcia korunky zuba - priama 150,00 € 170,00 €
Rekonštrukcia korunky zuba – sklenené vlákna 180,00 € 200,00 €
Dočasné ošetrenie zubného kazu 15,00 € 20,00 €
Liečivý materiál pod plombu, biodentín 40,00€ 40,00 €
MTA cement, Ca podložka 20,00€ 20,00 €
Skloionomerná výplň - 1 plôška 80,00 € 90,00 €
Skloionomerná výplň - 2 plôšky 90,00 € 100,00 €
Skloionomerná výplň - 3 plôšky 110,00 € 120,00 €
Preleštenie výplne 10,00 € 15,00 €
Lokálne vyartikulovanie chrupu 50,00€ 50,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok / zub 30,00€ 30,00 €
Impregnácia za každý ďalší zub 5,00€ 5,00 €
Zábrus previslej výplne 10,00€ 10,00 €
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne-1 plôška 10,00€ 10,00 €
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne - 2,3 plôšky 20,00€ 20,00 €
     
Endodoncia     
Preendodontická dostavba 80,00€ 80,00 €
Extirpácia zubnej drene pod mikroskopom (Carl Zeiss) /  kanálik 100,00 € 110,00 €
Extirpácia zubnej drene pod zväčšením (lupa), (Carl Zeiss) / kanálik 80,00 € 90,00 €
Paliatívne endodontické ošetrenie / kanálik (chemická dezinfekcia a rozšírenie kanálikov)  30,00 € 30,00 €
Definitívna koreňová výplň pod mikroskopom / kanálik 100,00 € 115,00 €
Definitívna koreňová výplň pod zväčšením (lupa) / kanálik 80,00 € 95,00 €
Liečivá výplň do kanálikov / zub 40,00€ 40,00 €
Provizórna výplň / zub 20,00€ 20,00 €
Zástava krvácania 20,00€ 20,00 €
Odstránenie starej koreňovej výplne alebo čapu pod mikroskopom, pod zväčšením (lupa) / kanálik 150,00€ 150,00 €
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja pod mikroskopom 230,00€ 230,00 €
Spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika pomocou veľkého mikroskopu 245,00 € 250,00 €
Zavedenie pulpálneho čapu (jedného, dvoch) s dostavbou 150,00€ 150,00 €
Zavedenie zirkónového, kovového čapu s dostavbou  200,00€ 200,00 €
Nasadenie koferdamovej blany / zub 20,00€ 20,00 €
Nasadenie koferdamovej blany / každý ďalší zub 10,00€ 10,00 €
Ruberdam/zub 10,00€ 10,00 €
Optragate 12,00€ 12,00 €
Retrográdne plnenie koreňového kanálika 130,00€ 130,00 €
Pulpotomia u detí (čiastočné odstránenie nervu) 80,00 € 90,00 €
Pulpektomia/ 1kanálik 80,00€ 80,00€
Pulpektomia/viac kanálikový zub 110,00€ 110,00€
Parodontológia, dentálna hygiena, bielenie zubov   
Parodontálne ošetrenie / zub 20,00€ 20,00 €
Parodontálne ošetrenie BG / intradentálna papila / do rany 150,00€ 150,00 €
Ambulantné bielenie 1x 20min.lampa 480,00€ 480,00 €
Ambulantné bielenie 1x 15 min. lampa 380,00€ 380,00 €
Fluoridová pena/1 nosič 50,00€ 50,00 €
Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom – 1 sextant 15,00 € 20,00 €
Ošetrenie ďasien - výplachy 20,00€ 20,00 €
Dentálna hygiena + airflow 100,00€ 130,00 €
Odstránenie zubného kameňa a povlakov u detí + airflow 50,00€ 80,00 €
Airflow - pieskovanie 50,00€ 50,00 €
Lokálna fluoridácia u detí 25,00 € 42,00 €
Lokálna fluoridácia 40,00€ 40,00 €
Inštruktáž dentálnej hygieny u detí 10,00€ 10,00 €
Inštruktáž dentálnej hygieny u dospelých 20,00€ 20,00 €
Pečatenie fisúr 30,00€ 30,00 €
Vnútorné bielenie / zub 90,00€ 90,00 €
Intraorálna náplasť/ 1ks 70,00€ 70,00€
Parodontálna dlaha / 1 zub (Fiber, Splint) 80,00€ 80,00 €
Parodontálna dlaha/ 1 zub (Eler Stick) 150,00€ 150,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 10,00€ 10,00 €
Kolagénový gél do parovačku /1 zub 150,00€ 150,00 €
Probiotiká ProlacSan tbl na cmúľanie 30,00€ 30,00 €
Gengigel s kys. hyalurónovou 30,00€ 30,00 €
Gengigel ústna voda s kys. hyalurónovou 20,00€ 20,00 €
NBF Gingival gél 30,00€ 30,00 €
Bieliaca zubná pasta 50,00€ 50,00 €
Ošetrenie parodontálneho vačku 100,00€ 100,00 €
Plazma 4,5ml 250,00€ 250,00 €
Plazma / 1 zub (po extrakcii) 80,00€ 80,00 €
Chemická dezinfekcia parovačkov (1 striekačka) 200,00€ 200,00 €
Periopoc 80,00€ 80,00 €
Vektor terapia / 1 zub 25,00€ 25,00 €
Hyadent/ 1 zub 35,00€ 35,00 €
Plastika parodontu 250,00€ 250,00 €
Doplnky ústnej hygieny (pasta, ústna voda,gél na ďasná,...) 10,00€ 10,00€
Doplnky ústnej hygieny  od 6,00€ od 6,00€
Antibiotické lieky 12,00€ 12,00€
     
Chirurgia     
Extrakcia jednokoreňového zuba 80,00 € 90,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba 100,00 € 110,00 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 55,00 € 60,00 €
Hemisekcia koreňa 140,00€ 140,00 €
Gelatamp, Parasorb 20,00€ 20,00 €
Komplikovaná neplánovaná extrakcia (separácia koreňov, molár) 200,00€ 200,00 €
Chirurgická extrakcia- molárna oblasť 180,00€ 180,00 €
Chirurgická extrakcia osmičky (zuba múdrosti) 290,00€ 290,00 €
Chirurgická extrakcia - Meziodens 350,00€ 350,00 €
Dekapsulácia zuba – laserom 50,00€ 50,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu, drén 65,00 € 70,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, zavedenie drénu 50,00 € 55,00 €
Odstránenie lokálneho dráždenia 10,00 € 15,00 €
Ošetrenie parodontálneho vaku laserom 20,00€ 20,00 €
Ošetrenie gingivy laserom 20,00€ 20,00 €
Ošetrenie periimplantitídy laserom 50,00€ 50,00 €
Extirpácia cysty mimo extrakčnej rany 530,00€ 530,00 €
Extirpácia cysty 480,00€ 480,00 €
Extirpácia mukolely 120,00€ 120,00 €
Chirurgická excízia 115,00€ 115,00 €
Chirurgické odstránenie cudzieho telesa 90,00€ 90,00 €
Prehĺbenie vestibula 180,00€ 180,00 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloka 50,00€ 50,00 €
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka 20,00€ 20,00 €
Lokálne ošetrenie rany 20,00€ 20,00 €
Frenulektómia – odstr. uzdičky skalpelom/laserom 120,00€ 120,00 €
Sutúra extrakčnej rany- silon 20,00€ 20,00 €
Sutúra extrakčnej rany- nylon 30,00€ 30,00 €
Resekcia jednokoreňového hrotu 300,00€ 300,00 €
Resekcia viackoreňového hrotu 450,00€ 450,00 €
Resekcia s augmentáciou 620,00€ 620,00 €
Postextrakčná augmentácia 120,00€ 120,00 €
Augmentácia kývavého zuba 70,00€ 70,00 €
Augmentácia 190,00€ 190,00 €
Augmentácia malá 290,00€ 290,00 €
Augmentácia kostného defektu, veľká augmentácia 620,00€ 620,00 €
Kosť- xenograft 190,00€ 190,00 €
Chirurgická kyretáž / zub - otvorená 180,00€ 180,00 €
Kyretáž / zub - zatvorená/ 80,00€ 80,00 €
Egalizácia kosti 80,00€ 80,00 €
Kolagénová membrána BoneProtect Guide 330,00€ 330,00 €
Nevstrebateľná membrána, titánova 700,00€ 700,00 €
Explantácia intraoseálneho implantátu 200,00€ 200,00 €
Wasmundova plastika 120,00€ 120,00 €
Kontrola + výber stehov  20,00€ 20,00 €
Bonegraftingová plastika 450,00€ 450,00 €
Plastický apikálny posun 450,00€ 450,00 €
Split alveolárneho hrebeňa 550,00€ 550,00 €
Odstránenie vlajúceho hrebeňa 350,00€ 350,00 €
Pin na fixáciu membrány 50,00€ 50,00 €
Chirurgická excízia 130,00€ 130,00 €
Odkrytie implantátu 70,00€ 70,00 €
Histologické vyšetrenie 80,00€ 80,00 €
Zavedenie drénu 10,00€ 10,00 €
Fenesterácia 370,00€ 370,00 €
Odstránenie epulis 100,00€ 100,00 €
Piezo/ 1 zub 100,00€ 100,00 €
Sinuslift (anestéza, šitie, kontrola) 1 100,00€ 1 100,00 €
Odber tkaninového štepu 490,00€ 490,00 €
Transplantácia štepu 300,00€ 300,00 €
     
Protetika a Implantológia    
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 25,00 € 50,00 €
Zavedenie implantátu Straumann chirurg. fáza 1 180,00€ 1 180,00 €
Zavedenie implantátu Bredent chirurg. fáza 980,00€ 980,00 €
Zavedenie implantátu Dentium chirurg. Fáza 800,00€ 800,00 €
Nadstavba na implantát od 450,00€ od 450,00 €
Zavedenie mini implantátu od 550,00€ od 550,00 €
Vhojovacia čiapočka 80,00€ 80,00 €
Odkrytie implantátu 40,00€ 40,00 €
Provizórny abutment od 100,00€ od 100,00€
Abutment od 450,00€ od 450,00€
Multiabutment od 650,00€ od 650,00€
Keramická korunka, fazeta, bezkovová keramika od 590,00€ od 590€
Keramická korunka na impl. 700,00€ 700,00 €
Retrakčné vlákno, pasta /zub 10,00€ 10,00 €
Bio estetic fazeta,onlay živicová 430,00€ 430,00 €
Fazeta keramická, luminier, bez brúsenia 800,00€ 800,00 €
Korunka kompozitná vrstvená 250,00€ 250,00 €
Korunka na mliečne zuby 130,00€ 130,00 €
Silikonová dlaha 150,00€ 150,00 €
Stiahnutie, separácia korunky / mostíka 40,00 € 45,00 €
Nasadenie fixnej náhrady 20,00€ 20,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii  30,00€ 30,00 €
Provizórna korunka zhotovená v zubnej technike 80,00€ 80,00 €
Provizórna korunka (dlhodobé provizórium), živicová, Bredent 220,00€ 220,00 €
Medzerník do 2 zubov, kotevné prvky sa pripočítavajú 200,00€ 200,00 €
Medzerník do 3 zubov, kotevné prvky sa pripočítavajú 250,00€ 250,00 €
Totálna  náhrada Štandard 700,00 € 800,00 €
Parciálna náhrada Štandard, kotevné prvky sa pripočítavajú 700,00 € 800,00 €
Náhrada flexi, pružná živica 800,00 € 850,00 €
Náhrada flexi, termolast Bredent 900,00 € 1000,00 €
Hybridná náhrada na implantáte (podľa typu, množstva implantátov, konštrukcie) inidividuálna individuálna
Registrácia medzičelustných vzťahov 100,00€ 100,00 €
Nadštandartné zuby 100,00€ 100,00€
Oprava snímateľnej náhrady 150,00€ 150,00 €
Spona drôtena 30,00€ 30,00 €
Trojramenná spona 40,00 € 50,00 €
Sublinguálny strmeň 25,00 € 40,00 €
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady, oprava 80,00€ 80,00 €
Doplnenie ďalšieho zuba 20,00€ 20,00 €
Rebazácia snímateľnej náhrady v ambulancii,oprava 100,00€ 100,00 €
Guľôčkový zásuvný spoj 350,00€ 350,00 €
Zásuvný spoj 180,00€ 180,00 €
Lokátor  450,00€ 450,00 €
Skeleta 500,00€ 500,00 €
Frézovanie 45,00€ 45,00 €
Gilmor /strmeň 180,00€ 180,00 €
Wax up, mock up 50,00€ 50,00 €
Liata výstuž 130,00€ 130,00 €
Individuálna lyžica 40,00€ 40,00 €
Študijný model 50,00€ 50,00 €
Odtlačky silikónové 50,00€ 50,00 €
Odtlačky alginátové 50,00€ 50,00 €
Odtlačky do individuálnej lyžice 50,00€ 50,00 €
Odtlačky na implantát 70,00€ 70,00€
Záhryz  10,00€ 10,00 €
3D model 50,00€ 50,00 €
Digitálny odtlačok-čeľusť (1-krát) 80,00€ 80,00 €
Skenovacie teliesko /ks 80,00€ 80,00 €
Cementovanie korunky/ 1 zub 30,00€ 30,00 €
Cementovanie, šróbovanie korunky na implantát/ 1zub 30,00€ 30,00 €
Šróbovanie korunky na implantát+kompozit 70,00€ 70,00€
Revízia korunky na implantát, odšróbovanie,kontrola, zašróbovanie,kompozit 70,00€ 70,00€
Cementovanie provizórnych koruniek/1zub 10,00€ 10,00€
Frézovaná kovokeramická korunka 500,00€ 500,00 €
Protetický návrh 30,00€ 50,00 €
Výška zhryzu 100,00€ 100,00€
Čeľustná ortopédia (ortodoncia)- BEZ ZAZMLUVNENIA POISŤOVNÍ    
Odborná konzultácia 40,00€ 40,00€
Vstupné vyšetrenie pre neviditeľný strojček na zuby (cena zahŕňa: zhotovenie digitálnych odtlačkov-scan, 3D analýza) 350,00€ 350,00€
Vstupné vyšetrenie pre snímateľný strojček na zuby (odtlačky,návrh liečebného plánu) 100,00€ 100,00€
RTG snímok kĺby/1kĺb 50,00€ 50,00€
Kefalo rtg snímok 100,00€ 100,00€
Kontrola fixného strojčeka na zuby (výmena gumičiek, korekcia oblúka) 60,00€ 60,00€
Výmena oblúku 30,00€ 30,00€
Kontrola snímateľného strojčeka 30,00€ 30,00€
Kontrola strojčeka, drobná úprava/do 10 min 20,00€ 20,00€
Fixný štandartný kovový strojček (1 čeľusť) od 1050€ od 1050€
Fixný kovový strojček na zuby (1 čeľusť)-self ligating od 1400€ od 1400€
Fixný keramický strojček na zuby (1 čeľusť)- self ligating od 1650€ od 1650€
Sňatie fixného aparátu, 1 čeľusť 200,00€ 200,00€
Sňatie retaineru, 1 čeľusť 100,00€ 100,00€
Eligner (neviditeľný strojček)-krátkodobá liečba od 3100€ od 3100€
Eligner-liečba stredne dlhá od 4100€ od 4100€
Eligner-liečba dlhodobá od 4600€ od 4600€
Snímateľný zubný strojček 380,00€ 380,00€
Fixný aparát (Quad-Helix, RME, TPA ,atd')
od 400,00€ od 400,00€
Retenčný aparát snímateľný/ 1 čeľusť 250,00€ 250,00€
Diagnostické ortodontické skenovanie,pred fix. strojčekom/ 1 čeľusť 80,00€ 80,00€
Oprava retaineru 10,00€ 10,00€
Ortodontický zámok kovový 40,00€ 40,00€
Ortodontický zámok keramický 50,00€ 50,00€
Ortodontický krúžok horný/dolný 30,00€ 30,00€
Retainer fixný / 1 zub 30,00€ 30,00€
Lepenie nového zámku 50,00€ 50,00€
Lepenie nového zámku Damon 60,00€ 60,00€
Ortodonticky Trainer (T4K, T4A, Infant trainer)  350,00€ 350,00€
Separačné gumičky (pred fix.aparátom) 30,00€ 30,00€
     
K výkonom  uskutočňovaným u MUDr. Nemcovej môže byť podľa zložitosti účtovaná 100% prirážka
K uskutočňovaným výkonom pacienta s infekčným prenosným ochorením je  príplatok 20%
Protetické práce, teleskopické korunky, skeletové náhrady, práce zo zlata sú účtované  individuálne
po dohode s pacientom.

Protetické práce zhotovené do 24/48/72hodín sú účtované po dohode s pacientom.