Cenník stomatologických výkonov platný od 1.4.2022

Vyšetrenia     
Výkon Doplatok  poistenca (s poistením na SK) Priama platba
(bez SK poisťovne )
Vstupné vyšetrenie   30 - 50€
Preventívna stomatologická prehliadka   20,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve   20,00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie - konzultácia   30,00 €
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie   25,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka   10,00 €
Parodontologická konzultácia   40,00 €
Chirurgická, implantologická konzultácia (externí lekári)   50,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie 15,00 € 20,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času (nedeľa) 95,00 € 100,00 €
Krátky administratívny úkon 5,00 € 10,00 €
Dlhší administratívny úkon   20,00 €
RTG intraorálny snímok 15,00 € 20,00 €
RTG snímka - BITEWING  15,00 € 20,00 €
RTG snímka TMK s popisom + CT 1 zub   40,00 €
OPG s popisom v ambulancii 40,00 € 58,00 €
CT s popisom v ambulancii 180,00 € 198,00 €
Skúška vitality zubov / 1 zub   4,00 €
Ošetrenie laserom /1 zub   20,00 €
Povrchová anestéza - slizničná   10,00 €
Infiltračná anestéza 10,00 € 15,00 €
Zvodová anestéza 10,00 € 15,00 €
Intraligamentárna anestéza /1 zub 15,00 € 20,00 €
Intraligamentárna anestéza / ďalší zub   5,00 €
Celková anestéza - základná sadzba 3 hodiny   1 000,00 €
Celková anestéza - každá ďalšia začatá hodina   160,00 €
Premedikácia: Midazolam   50,00 €
Premedikácia: Rajský plyn, krátky výkon do 10 min   50,00 €
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dieťa, 30 min   80,00 €
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dospelý, 30 min   160,00 €
Poplatok za neošetriteľné dieťa/ 30 min   50,00 €
Poplatok za zrušenie termínu v deň ošetrenia   100,00€
Dokumentačná fotografia   10,00 €
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) - napálenie na CD   10,00 €
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) – poslanie na email   10,00 €
     
Záchovná stomatológia     
Icon – neinvazívne ošetrenie / zub   80,00 €
BRIX3000 – neinvazívne ošetrenie / zub   75,00 €
Fotokompozit - jednoplôšková výplň zuba 70,00 € 80,00 €
Fotokompozit - dvojplôšková výplň zuba 100,00 € 120,00 €
Fotokompozit – dvojplôšková výplň zuba – distálny zub 120,00 € 130,00 €
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – frontálny zub 110,00 € 120,00 €
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – distálny zub 140,00 € 160,00 €
Rekonštrukcia korunky zuba - priama 150,00 € 170,00 €
Rekonštrukcia korunky zuba – sklenené vlákna 180,00 € 200,00 €
Dočasné ošetrenie zubného kazu 15,00 € 20,00 €
Liečivý materiál pod plombu, biodentín   40,00 €
MTA cement, Ca podložka   20,00 €
Skloionomerná výplň - 1 plôška 50,00 € 60,00 €
Skloionomerná výplň - 2 plôšky 60,00 € 70,00 €
Skloionomerná výplň - 3 plôšky 80,00 € 90,00 €
Preleštenie výplne 10,00 € 15,00 €
Lokálne vyartikulovanie chrupu   20,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok / zub   10,00 €
Impregnácia za každý ďalší zub   5,00 €
Zábrus previslej výplne   10,00 €
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne-1 plôška   10,00 €
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne - 2,3 plôšky   20,00 €
     
Endodoncia     
Preendodontická dostavba   60,00 €
Extirpácia zubnej drene pod mikroskopom (Carl Zeiss) /  kanálik 70,00 € 80,00 €
Extirpácia zubnej drene pod zväčšením (lupa), (Carl Zeiss) / kanálik 50,00 € 60,00 €
Paliatívne endodontické ošetrenie / kanálik 20,00 € 20,00 €
Definitívna koreňová výplň pod mikroskopom / kanálik 60,00 € 85,00 €
Definitívna koreňová výplň pod zväčšením (lupa) / kanálik 40,00 € 65,00 €
Liečivá výplň do kanálikov / zub   40,00 €
Provizórna výplň / zub   20,00 €
Zástava krvácania   10,00 €
Odstránenie starej koreňovej výplne alebo čapu pod mikroskopom, pod zväčšením (lupa) / kanálik   100,00 €
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja pod mikroskopom   230,00 €
Spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika pomocou veľkého mikroskopu 245,00 € 250,00 €
Zavedenie pulpálneho čapu (jedného, dvoch) s dostavbou   150,00 €
Zavedenie zirkónového, kovového čapu s dostavbou    200,00 €
Nasadenie koferdamovej blany / zub   20,00 €
Nasadenie koferdamovej blany / každý ďalší zub   5,00 €
Ruberdam/zub   5,00 €
Optragate   10,00 €
Retrográdne plnenie koreňového kanálika   100,00 €
Pulpotomia u detí (čiastočné odstránenie nervu) 60,00 € 70,00 €
     
Parodontológia, dentálna hygiena, bielenie zubov   
Parodontálne ošetrenie / zub   20,00 €
Parodontálne ošetrenie BG / intradentálna papila / do rany   150,00 €
Ambulantné bielenie 1x 20min.lampa   450,00 €
Ambulantné bielenie 1x 15 min. lampa   350,00 €
Fluoridová pena/1 nosič   50,00 €
Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom – 1 sextant 15,00 € 20,00 €
Ošetrenie ďasien - výplachy   20,00 €
Dentálna hygiena + airflow 100,00€ 130,00 €
Odstránenie zubného kameňa a povlakov u detí + airflow 50,00€ 80,00 €
Airflow - pieskovanie   50,00 €
Lokálna fluoridácia u detí 20,00 € 37,00 €
Lokálna fluoridácia   37,00 €
Inštruktáž dentálnej hygieny   10,00 €
Pečatenie fisúr   30,00 €
Vnútorné bielenie / zub   90,00 €
Parodontálna dlaha / 1 zub (Fiber, Splint)   50,00 €
Parodontálna dlaha/ 1 zub (Eler Stick)   100,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice   10,00 €
Probiotiká ProlacSan tbl na cmúľanie   30,00 €
Gengigel s kys. hyalurónovou   30,00 €
Gengigel ústna voda s kys. hyalurónovou   20,00 €
NBF Gingival gél   30,00 €
Bieliaca zubná pasta   50,00 €
Ošetrenie parodontálneho vačku   100,00 €
Plazma 4,5ml   250,00 €
Plazma / 1 zub (po extrakcii)   80,00 €
Chemická dezinfekcia parovačkov (1 striekačka)   200,00 €
Periopoc   80,00 €
Vektor terapia / 1 zub   20,00 €
Hyadent/ 1 zub   20,00 €
Odber tkanivového štepu   370,00 €
Plastika parodontu   250,00 €
     
Chirurgia     
Extrakcia jednokoreňového zuba 70,00 € 80,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba 90,00 € 100,00 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 45,00 € 50,00 €
Hemisekcia koreňa   140,00 €
Gelatamp, Parasorb   10,00 €
Komplikovaná neplánovaná extrakcia (separácia koreňov, molár)   200,00 €
Chirurgická extrakcia- molárna oblasť   180,00 €
Chirurgická extrakcia osmičky (zuba múdrosti)   290,00 €
Chirurgická extrakcia - Meziodens   350,00 €
Dekapsulácia zuba – laserom   50,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu, drén 65,00 € 70,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, zavedenie drénu 45,00 € 50,00 €
Odstránenie lokálneho dráždenia 5,00 € 10,00 €
Ošetrenie parodontálneho vaku laserom   20,00 €
Ošetrenie gingivy laserom   20,00 €
Ošetrenie periimplantitídy laserom   50,00 €
Extirpácia cysty mimo extrakčnej rany   530,00 €
Extirpácia cysty   480,00 €
Extirpácia mukolely   120,00 €
Chirurgická excízia   115,00 €
Chirurgické odstránenie cudzieho telesa   90,00 €
Prehĺbenie vestibula   180,00 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloka   50,00 €
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka   20,00 €
Lokálne ošetrenie rany   20,00 €
Frenulektómia – odstr. uzdičky skalpelom/laserom   100,00 €
Sutúra extrakčnej rany- silon   10,00 €
Sutúra extrakčnej rany- nylon   20,00 €
Resekcia jednokoreňového hrotu   250,00 €
Resekcia viackoreňového hrotu   450,00 €
Resekcia s augmentáciou   620,00 €
Postextrakčná augmentácia   120,00 €
Augmentácia kývavého zuba   70,00 €
Augmentácia   190,00 €
Augmentácia malá   290,00 €
Augmentácia kostného defektu, veľká augmentácia   620,00 €
Kosť- xenograft   150,00 €
Chirurgická kyretáž / zub - otvorená   150,00 €
Kyretáž / zub - zatvorená/   70,00 €
Egalizácia kosti   60,00 €
Kolagénová membrána BoneProtect Guide   250,00 €
Nevstrebateľná membrána, titánova   700,00 €
Explantácia intraoseálneho implantátu   200,00 €
Wasmundova plastika   80,00 €
Kontrola + výber stehov    20,00 €
Bonegraftingová plastika   450,00 €
Plastický apikálny posun   450,00 €
Split alveolárneho hrebeňa   550,00 €
Odstránenie vlajúceho hrebeňa   350,00 €
Pin na fixáciu membrány   30,00 €
Chirurgická excízia   130,00 €
Odkrytie implantátu   25,00 €
Histologické vyšetrenie   60,00 €
Zavedenie drénu   10,00 €
Fenesterácia   370,00 €
Odstránenie epulis   100,00 €
Piezo/ 1 zub   100,00 €
Sinuslift (anestéza, šitie, kontrola)   1 100,00 €
Odber tkaninového štepu   390,00 €
     
Protetika a Implantológia    
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 25,00 € 50,00 €
Zavedenie implantátu Straumann chirurg. fáza   1 120,00 €
Zavedenie implantátu Bredent chirurg. fáza   900,00 €
Zavedenie implantátu Dentium chirurg. Fáza   900,00 €
Nadstavba na implantát   450,00 €
Zavedenie mini implantátu   500,00 €
Vhojovacia čiapočka   60,00 €
Odkrytie implantátu   25,00 €
Keramická korunka, fazeta, bezkovová keramika   od 570€
Keramická korunka na impl.   700,00 €
Retrakčné vlákno, pasta /zub   10,00 €
Bio estetic fazeta,onlay živicová   430,00 €
Fazeta keramická, luminier, bez brúsenia   800,00 €
Korunka kompozitná vrstvená   250,00 €
Korunka na mliečne zuby   130,00 €
Silikonová dlaha   120,00 €
Stiahnutie, separácia korunky / mostíka 30,00 € 35,00 €
Nasadenie fixnej náhrady   20,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii    30,00 €
Provizórna korunka zhotovená v zubnej technike   80,00 €
Provizórna korunka (dlhodobé provizórium), živicová, Bredent   220,00 €
Medzerník do 2 zubov, kotevné prvky sa pripočítavajú   200,00 €
Totálna  náhrada Štandard 540,00 € 640,00 €
Parciálna náhrada Štandard, kotevné prvky sa pripočítavajú 540,00 € 640,00 €
Náhrada flexi, pružná živica 580,00 € 680,00 €
Náhrada flexi, termolast Bredent 800,00 € 900,00 €
Registrácia medzičelustných vzťahov   100,00 €
Nadštandartné zuby   100,00€
Oprava snímateľnej náhrady   150,00 €
Spona drôtena   30,00 €
Trojramenná spona 40,00 € 50,00 €
Sublinguálny strmeň 25,00 € 40,00 €
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady, oprava   80,00 €
Doplnenie ďalšieho zuba   20,00 €
Rebazácia snímateľnej náhrady v ambulancii,oprava   100,00 €
Guľôčkový zásuvný spoj   320,00 €
Zásuvný spoj   180,00 €
Lokátor    320,00 €
Skeleta   500,00 €
Frézovanie   45,00 €
Gilmor /strmeň   180,00 €
Wax up, mock up   40,00 €
Liata výstuž   130,00 €
Individuálna lyžica   40,00 €
Študijný model   50,00 €
Odtlačky silikónové   50,00 €
Odtlačky alginátové   40,00 €
Záhryz    10,00 €
3D model   50,00 €
Digitálny odtlačok-čeľusť (1-krát)   80,00 €
Skenovacie teliesko /ks   75,00 €
Cementovanie korunky/ 1 zub   30,00 €
Cementovanie, šróbovanie korunky na implantát   30,00 €
Frézovaná kovokeramická korunka   490,00 €
Protetický návrh   25,00 €
     
Čeľustná ortopédia (ortodoncia)    
Odborná konzultácia   30,00€
Vstupné vyšetrenie pre neviditeľný strojček na zuby (cena zahŕňa: zhotovenie digitálnych odtlačkov-scan, 3D analýza)   350,00€
Vstupné vyšetrenie pre snímateľný strojček na zuby   100,00€
Kontrola fixného strojčeka na zuby   60,00€
Kontrola snímateľného strojčeka na zuby   30,00€
Fixný kovový strojček na zuby   od 2500€
Fixný keramický strojček na zuby   od 2800€
Sňatie fixného aparátu   200,00€
Neviditeľný strojček-eligner   od 2000€
Eligner-liečba krátkodobá   od 3500€
Eligner-liečba stredne dlhá   od 4000€
Eligner-liečba dlhodobá   od 4500€
Snímateľný zubný strojček pre deti   300,00€
Retenčný aparát   100,00€
Výmena gumičiek na žiadosť pacienta   70,00€
Stripping (1zub)   30,00€
Ortodontický zámok kovový   17,00€
Ortodontický zámok keramický   30,00€
Ortodontický krúžok horný   30,00€
Ortodontický krúžok dolný   20,00€
Guľatý, hranatý oblúk   30,00€
Ťažná pružina   30,00€
Retainer/ 1 zub   10,00€
     
K výkonom  uskutočňovaným u MUDr. Nemcovej môže byť podľa zložitosti účtovaná 100% prirážka
K uskutočňovaným výkonom pacienta s infekčným prenosným ochorením je  príplatok 20%
Protetické práce, teleskopické korunky, skeletové náhrady, práce zo zlata sú účtované  individuálne
po dohode s pacientom.

Protetické práce zhotovené do 24/48/72hodín sú účtované po dohode s pacientom.