Riešenie máme aj pre tých pacientov, ktorí uvažujú o pevnej náhrade chýbajúcich zubov. Sú to implantáty, čo sú vlastne skrutky, ktoré zavedie stomatológ do kosti.

Na samotný implantát sa môže nasadiť korunka, mostík alebo iná konštrukcia. Implantát sa vsadí do kosti, nasleduje hojenie, a keď je bez ťažkostí prijatý, nastáva protetická fáza, čiže vytvorenie a nasadenie korunky, mostíka alebo protetickej  náhrady na celý chrup.
Iným dôležitým implantologickým zákrokom býva aj  náhrada kosti. 
 

Rýchla objednávka