Výkon Doplatok  poistenca /Eur/ Priama platba Kód
/Eur/
Vstupné vyšetrenie   30 - 50 D01
Preventívna stomatologická prehliadka   20,00 € D02
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve   20,00 € D02a
Cielené stomatologické vyšetrenie - konzultácia 30,00 € 30,00 € D03
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie   25,00 € D05
Preventívna pedostomatologická prehliadka   10,00 € D06
Parodontologická konzultácia 40,00 € 40,00 € P01
Chirurgická, implantologická konzultácia (externí lekári)   50,00 € LV1/1
Vyžiadané akútne ošetrenie 15,00 € 20,00 € D11
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času (nedeľa) 95,00 € 100,00 € D11
Krátky administratívny úkon 5,00 € 10,00 € D37
Dlhší administratívny úkon   20,00 € D37
RTG intraorálny snímok 15,00 € 20,00 € D52
RTG snímka - BITEWING  15,00 € 20,00 € D52
RTG snímka TMK s popisom + CT 1 zub   40,00 € LV1/2
OPG s popisom v ambulancii 40,00 € 58,00 € D54
CT s popisom v ambulancii 170,00 € 188,00 € LV1/4
Skúška vitality zubov / 1 zub   4,00 € LV1/5
Ošetrenie laserom /1 zub   20,00 € LV1/6
Povrchová anestéza - slizničná 10,00 € 10,00 € A01
Infiltračná anestéza 10,00 € 15,00 € A02
Zvodová anestéza 10,00 € 15,00 € A02
Intraligamentárna anestéza /1 zub 15,00 € 20,00 € A02
Intraligamentárna anestéza / ďalší zub 5,00 € 5,00 € A02/5
Celková anestéza - základná sadzba do 3 hodín   1 000,00 €  
Celková anestéza - každá ďalšia začatá hodina   260,00 € LV1/7
Premedikácia: Midazolam   40,00 € LV1/8
Premedikácia: Rajský plyn, krátky výkon do 10 min   50,00 € LV1/8
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dieťa, 30 min   80,00 € LV1/9
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dospelý, 30 min   160,00 € LV1/10
Poplatok za neošetriteľné dieťa/ 30 min   50,00 € LV1/11
Dokumentačná fotografia   10,00 € LV1/12
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) - napálenie na CD   10,00 € LV1/14
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) – poslanie na email   10,00 € LV1/15
Záchovná stomatológia  LV2      
Icon – neinvazívne ošetrenie / zub   80,00 € LV2/1
BRIX3000 – neinvazívne ošetrenie / zub   75,00 € LV2/2
Fotokompozit - jednoplôšková výplň zuba 60,00 € 70,00 € V05
Fotokompozit - dvojplôšková výplň zuba 90,00 € 100,00 € V06
Fotokompozit – dvojplôšková výplň zuba – distálny zub 100,00 € 110,00 € V06
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – frontálny zub 100,00 € 110,00 € V07
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – distálny zub 120,00 € 140,00 € V07
Rekonštrukcia korunky zuba - priama 130,00 € 150,00 € V07
Rekonštrukcia korunky zuba – sklenené vlákna 180,00 € 200,00 € V07
Dočasné ošetrenie zubného kazu 15,00 € 20,00 € V20
Liečivý materiál pod plombu, biodentín, MTA cement   40,00 €  
Ca podložka   20,00 €  
Skloionomerná výplň - 1 plôška 50,00 € 60,00 € V01
Skloionomerná výplň - 2 plôšky 60,00 € 70,00 € V02
Skloionomerná výplň - 3 plôšky 70,00 € 90,00 € V03
Preleštenie výplne 10,00 € 15,00 € LV2/4
Lokálne vyartikulovanie chrupu   20,00 € LV2/5
Ošetrenie citlivých zubných plôšok / zub   10,00 € LV2/6
Impregnácia za každý ďalší zub   5,00 € LV2/7
Zábrus previslej výplne 10,00 €   LV2/8
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne - 1 plôška   10,00 €  
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne - 2,3 plôšky   20,00 €  
       
Endodoncia  LV3      
Preendodontická dostavba   50,00 € LV3/1
Extirpácia zubnej drene pod mikroskopom (Carl Zeiss) /  kanálik 60,00 € 70,00 € V31
Extirpácia zubnej drene pod zväčšením (lupa), (Carl Zeiss) / kanálik 40,00 € 50,00 € V31
Paliatívne endodontické ošetrenie / kanálik 20,00 € 20,00 € V31
Definitívna koreňová výplň pod mikroskopom / kanálik 60,00 € 85,00 € V41/V42
Definitívna koreňová výplň pod zväčšením (lupa) / kanálik 40,00 € 65,00 € V41/V42
Liečivá výplň do kanálikov / zub 40,00 € 40,00 €  
Provizórna výplň / zub 20,00 € 20,00 €  
Zástava krvácania 10,00 € 10,00 €  
Odstránenie starej koreňovej výplne alebo čapu pod mikroskopom, pod zväčšením (lupa) / kanálik   100,00 € LV3/2
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja pod mikroskopom   230,00 € LV3/3
Spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika pomocou veľkého mikroskopu 245,00 € 250,00 € V31
Zavedenie pulpálneho čapu (jedného, dvoch) s dostavbou   150,00 € LV3/5
Zavedenie zirkónového čapu s dostavbou (odtlačky, cementovanie)   200,00 € LV3/6
Nasadenie koferdamovej blany / zub   20,00 € LV3/7
Nasadenie koferdamovej blany / každý ďalší zub   5,00 € LV3/8
Ruberdam/zub   5,00 €  
Optragate   10,00 € LV3/9
Retrográdne plnenie koreňového kanálika   100,00 € LV3/10
Pulpotomia u detí (čiastočbé odstránenie nervu) 60,00 € 70,00 €  
Parodontológia, dentálna hygiena, bielenie zubov  LV4    
Parodontálne ošetrenie / zub   20,00 € LV4/1
Parodontálne ošetrenie BG / intradentálna papila / do rany   150,00 € LV4/2
Ambulantné bielenie 1x 10 min. lampa   300,00 € LV4/3
Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom – 1 sextant 15,00 € 20,00 € N03
Ústna hygiena - inštruktáž 50,00 € 50,00 €  
Ošetrenie ďasien - výplachy 20,00 € 20,00 €  
Odstránenie zubného kameňa a povlakov  + airflow  90,00 € 120,00 € N03 N11
Odstránenie zubného kameňa a povlakov u detí + airflow   40,00 € N03
Airflow - pieskovanie   50,00 € LV4/4
Lokálna fluoridácia u detí 20,00 € 37,00 € N11
Pečatenie fisúr   30,00 € N12
Vnútorné bielenie / zub   90,00 € N13
Parodontálna dlaha / 1 zub (Fiber, Splint)   50,00 € LV4/5
Parodontálna dlaha/ 1 zub (Eler Stick)   100,00 €  
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice   10,00 € P07
Probiotiká ProlacSan tbl na cmúľanie   30,00 € PR001/1
Gengigel s kys. hyalurónovou   30,00 € PR002/1
Gengigel ústna voda s kys. hyalurónovou   20,00 € PR002/2
NBF Gingival gél   30,00 € PR002/3
Bieliaca zubná pasta   50,00 € PR003/1
Ošetrenie parodontálneho vačku   100,00 € LV4/6
Plazma 4,5ml   250,00 € LV4/7
Plazma / 1 zub (po extrakcii)   80,00 € LV4/8
Chemická dezinfekcia parovačkov (1 striekačka)   200,00 € LV4/9
Periopoc   80,00 € LV4/10
Vektor terapia / 1 zub   20,00 € LV4/11
Odber tkanivového štepu   370,00 € LV4/12
Plastika parodontu   250,00 € LV4/13
       
Chirurgia  LV5      
Extrakcia jednokoreňového zuba 60,00€ 70,00 € E11
Extrakcia viackoreňového zuba 70,00 € 80,00 € E12
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 40,00 € 45,00 € E01
Gelatamp, Parasorb   10,00 €  
Komplikovaná neplánovaná extrakcia (separácia koreňov, molár)   200,00 € E21
Chirurgická extrakcia   160,00 € E22
Chirurgická extrakcia osmičky (zuba múdrosti)   250,00 € E22
Chirurgická extrakcia - Meziodens   350,00 € E22
Dekapsulácia zuba – laserom   50,00 € LV5/1
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu, drén 65,00 € 70,00 € LV5/2
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, zavedenie drénu 45,00 € 50,00 € C07
Odstránenie lokálneho dráždenia 5,00 € 10,00 € P05
Ošetrenie parodontálneho vaku laserom   20,00 € LV5/3
Ošetrenie gingivy laserom   20,00 € LV5/4
Ošetrenie periimplantitídy laserom   50,00 € LV5/5
Extirpácia cysty mimo extrakčnej rany   490,00 € LV5/6
Extirpácia cysty   450,00 €  
Extirpácia mukolely   120,00 € LV5/7
Chirurgická excízia   115,00 € LV5/7
Chirurgické odstránenie cudzieho telesa   90,00 € LV5/8
Prehĺbenie vestibula   180,00 € LV5/9
Odklopenie mukoperiostálneho laloka   40,00 € LV5/10
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka   20,00 € E63
Lokálne ošetrenie rany   20,00 €  
Frenulektómia – odstr. uzdičky skalpelom/laserom   100,00 € LV5/11
Sutúra extrakčnej rany- silon   10,00 € LV5/12
Sutúra extrakčnej rany- nylon   20,00 €  
Resekcia jednokoreňového hrotu   250,00 € LV5/13
Resekcia viackoreňového hrotu   450,00 € LV5/14
Resekcia s augmentáciou   620,00 € LV5/15
Postextrakčná augmentácia   120,00 € LV5/16
Augmentácia kývavého zuba   70,00 € LV5/17
Augmentácia   170,00 € LV5/18
Augmentácia malá   290,00 € LV5/18
Augmentácia kostného defektu, veľká augmentácia   520,00 € LV5/19
Kosť- xenograft   150,00 €  
Chirurgická kyretáž / zub - otvorená   150,00 € LV5/20
Kyretáž / zub - zatvorená   70,00 €  
Egalizácia kosti   60,00 € LV5/21
Kolagénová membrána BoneProtect Guide   230,00 € LV5/22
Nevstrebateľná membrána, titánová    650,00 €  
Explantácia intraoseálneho implantátu   200,00 € LV5/23
Wasmundova plastika   80,00 € LV5/24
Kontrola + výber stehov    20,00 € E61
Extirptácia cysty   490,00 €  
Bonegraftingová plastika   450,00 € LV5/27
Plastický apikálny posun   450,00 € LV5/28
Split alveolárneho hrebeňa   550,00 € LV5/29
Odstránenie vlajúceho hrebeňa   350,00 € LV5/30
Pin na fixáciu membrány   30,00 € LV5/31
Chirurgická excízia   130,00 € LV5/32
Odkrytie implantátu   25,00 € LV5/33
Histologické vyšetrenie   60,00 € LV5/34
Zavedenie drénu   10,00 € LV5/35
Fenesterácia   370,00 € LV5/36
Odstránenie epulis   100,00 € LV5/37
Piezo/ 1 zub   100,00 €  
Sinuslift (anestéza, šitie, kontrola)   1 100,00 €  
Odber tkanivového štepu   390,00 €  
Protetika a Implantológia      
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 25,00 € 50,00 €      F01
Zavedenie implantátu Straumann chirurg. fáza   1 050,00 €  
Zavedenie implantátu Bredent chirurg. fáza   800,00 €  
Zavedenie implantátu Dentium chirurg. Fáza   600,00 €  
Nadstavba na implantát   400,00 €  
Zavedenie mini implantátu   500,00 €  
Vyhojovacia čiapočka   50,00 €  
Odkrytie implantátu   25,00 €  
Keramická korunka, fazeta, bezkovová keramika   od 500,00 €  
Keramická korunka na impl.   600,00 €  
       
Zirkónová korunka na impl.   700,00 €  
Retrakčné vlákno / zub 10,00 € 10,00 €  
Fazeta,korunka-  keramická, Emax   od 500 €  
Fazeta živicová   380,00 €  
Fazeta keramická, luminier, bez brúsenia   800,00 €  
Korunka kompozitná vrstvená   250,00 €  
Korunka na mliečne zuby   130,00 €  
Silikonová dlaha   120,00 €  
Stiahnutie, separácia korunky / mostíka 30,00 € 35,00 € F63
Nasadenie fixnej náhrady   20,00 €  
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii    30,00 €  
Provizórna korunka (dlhodobé provizórium), živicová, Bredent   220,00 €  
Medzerník do 2 zubov, kotevné prvky sa pripočítavajú   200,00 €  
Totálna  náhrada Štandard, Flexi 540,00 € 640,00 € Z20201
Parciálna náhrada Štandard, Flexi 540,00 € 640,00 € Z20202
Oprava snímateľnej náhrady   150,00 €  
Trojramenná spona 40,00 € 50,00 € Z41109
Sublinguálny strmeň 25,00 € 40,00 € Z41108
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady   40,00 €  
Rebazácia snímateľnej náhrady v ambulancii   100,00 €  
Guľôčkový zásuvný spoj   300,00 €  
Lokátor    300,00 €  
Zásuvný spoj   170,00 €  
Gilmor / Dolder strmeň   150,00 €  
Teflon   30,00 €  
Wax up, mock up   40,00 €  
Liata výstuž   130,00 €  
Individuálna lyžica   40,00 €  
Študijný model   50,00 €  
Odtlačky silikónové   50,00 €  
Odtlačky alginátové   40,00 €  
Cementovanie korunky/ 1 zub   30,00 €  
Cementovanie, šróbovanie korunky na implantát   30,00 €  
Frézovaná kovokeramická korunka   450,00 €  
Protetický návrh 25,00 € 25,00 €  
Ortodontická diagnostika   150,00 €  
       
K výkonom  uskutočňovaným u MUDr. Nemcovej môže byť podľa zložitosti účtovaná 100% prirážka
K uskutočňovaným výkonom pacienta s infekčným prenosným ochorením je  príplatok 20%  
Protetické práce, teleskopické korunky, skeletové náhrady, práce zo zlata sú účtované  individuálne po dohode s pacientom.