Cenník stomatologických výkonov

Vyšetrenie

Na klinike je možná platba aj platobnou kartou!
 
Výkon Doplatok  poistenca /Eur/ Priama platba /Eur/
Vstupné vyšetrenie 0 30
Preventívna stomatologická  prehliadka /ak nie je pacient u nás  kapitovaný/ 0 20
Cielené stomatologické vyšetrenie -  konzultácia 30-50 30-50
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo  pracovného času (nedeľa) 95 100
RTG intraorálny snímok /platí pre
prvý snímok/
0 15
OPG snímok 30 30
CT s popisom 150 150
Skúška vitality zubov / 3 zuby 10 10
Ošetrenie laserom /1 zub 20 20
Lokálna anestéza 10 15
Celková anestéza / hod. 250 250
Premedikácia: Entonox (rajský plyn),  Midazolam 35 35
Premedikácia: rajský plyn  prietokový, dieťa, 30 min 80 80
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dospelý, 30 min 160 160
Poplatok za neošetriteľné dieťa,
30 min
50 50
 

Záchovná stomatológia

Icon – neinvazívne ošetrenie -
zub – bez vŕtania
75 75
BRIX3000 – neinvazívne ošetrenie -zub – bez vŕtania 75 75
Fotokompozit - výplň zuba
/závisí od veľkosti/
od 50 od 60
Dočasné ošetrenie zubného kazu 15 20
Skloionomerná výplň zuba
/závisí od veľkosti/
od 40 od 50
 

Endodoncia

 
Preendodontická dostavba 50 50
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom /závisí od počtu kanálikov/ od 40 od 40
Definitívna koreňová výplň /závisí od počtu kanálikov/ od 35 od 40
Zavedenie pulpálneho čapu (jedného, dvoch) s dostavbou 150 150
Zavedenie zirkónového čapu s dostavbou (odtlačky, cementovanie) 200 200
Nasadenie kofferdamovej blany / zub 15 15
Nasadenie kofferdamovej blany / každý ďalší zub 5 5
Optragate 10 10
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parodontológia, dentálna hygiena,
bielenie zubov

 
Ambulantné bielenie 1x 10 min. lampa 200 200
Dentálna hygiena /Odstránenie zubného kameňa a povlakov + airflow/ 60 80
Dentálna hygiena u detí /Odstránenie zubného kameňa a povlakov u detí + airflow/ 30 30
Lokálna fluoridácia 15 30
Pečatenie fisúr 15 15
Vnútorné bielenie / zub 70 70
Parodontálna dlaha / od rozsahu od 100 od 100
Plazma 4,5ml /spodná alebo horná čeľusť/ 250 250
Plazma / 1 zub (po extrakcii) 80 80
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chirurgia

Extrakcia jednokoreňového a viackoreňového zuba od 50 od 60
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 25 30
Chirurgická extrakcia od 130  od 160
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, zavedenie drénu 45 50
Ošetrenie gingivy laserom 20 20
Frenulektómia – odstr. uzdičky skalpelom/laserom 100 100
Resekcia jednokoreňového hrotu 200 200
Resekcia viackoreňového hrotu 350 350
Explantácia intraoseálneho implantátu /výber implantátu/ 180 180
Kontrola + výber stehov 5 10
 

Protetika a Implantológia

Zavedenie implantátu s korunkou komplet od 1500 od 1500
Keramická korunka komplet /odtlačky a cementovanie/ 450 450
Kovokeramická korunka alebo medzičlen /komplet, odtlačky a cementovanie/ 350  350
Fazeta keramická 500 500
Fazeta živicová 380 380
Živicová korunka /s odtlačkami/ od 150 od 150
Korunka na mliečne zuby 180 180
Totálna  náhrada Štandard, Flexi od 350 od 460
Parciálna náhrada Štandard, Flexi od 370 od 460
Oprava snímateľnej náhrady /u externého technika/ 125 125
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady 35 35
Rebazácia snímateľnej náhrady v ambulancii /oprava/ 100 100

Cenník je platný v klinike na Laurinskej 16.
Zvýhodnené ceny výkonov sú možné 
v ambulanciach na
Tokajíckej 24 alebo I. Horvátha 14.