Cenník stomatologických výkonov

Vyšetrenie

Na klinike je možná platba aj platobnou kartou!
 
Výkon Doplatok  poistenca /Eur/ Priama platba /Eur/
Vstupné vyšetrenie 0 30
Preventívna stomatologická  prehliadka /ak nie je pacient u nás  kapitovaný/ 0 20
Cielené stomatologické vyšetrenie -  konzultácia 30-50 30-50
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo  pracovného času (nedeľa) 95 100
RTG intraorálny snímok /platí pre
prvý snímok/
15 20
OPG snímok 50 68
CT s popisom 180 198
Skúška vitality zubov / 1 zub 4 4
Ošetrenie laserom /1 zub 20 20
Lokálna anestéza 10 15
Celková anestéza / hod. 250 250
Premedikácia: Entonox (rajský plyn),  Midazolam 50 50
Premedikácia: rajský plyn  prietokový, dieťa, 30 min 80 80
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dospelý, 30 min 160 160
Poplatok za neošetriteľné dieťa,
30 min
50 50
 

Záchovná stomatológia

Icon – neinvazívne ošetrenie -
zub – bez vŕtania
75 75
BRIX3000 – neinvazívne ošetrenie -zub – bez vŕtania 75 75
Fotokompozit - výplň zuba
/závisí od veľkosti/
od 50 od 60
Dočasné ošetrenie zubného kazu 15 20
Skloionomerná výplň zuba
/závisí od veľkosti/
od 40 od 50
 

Endodoncia

 
Preendodontická dostavba 60 60
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom /závisí od počtu kanálikov/ od 70 od 80
Definitívna koreňová výplň /závisí od počtu kanálikov/ od 40 od 65
Zavedenie pulpálneho čapu (jedného, dvoch) s dostavbou 150 150
Zavedenie zirkónového čapu s dostavbou (odtlačky, cementovanie) 200 200
Nasadenie kofferdamovej blany / zub 20 20
Nasadenie kofferdamovej blany / každý ďalší zub 5 5
Optragate 10 10
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parodontológia, dentálna hygiena,
bielenie zubov

 
Ambulantné bielenie 1x 10 min. lampa 350 350
Dentálna hygiena /Odstránenie zubného kameňa a povlakov + airflow/ 100 130
Dentálna hygiena u detí /Odstránenie zubného kameňa a povlakov u detí + airflow/ 50 80
Lokálna fluoridácia 20 37
Pečatenie fisúr 30 30
Vnútorné bielenie / zub 90 90
Parodontálna dlaha / od rozsahu od 100 od 100
Plazma 4,5ml /spodná alebo horná čeľusť/ 250 250
Plazma / 1 zub (po extrakcii) 80 80
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chirurgia

Extrakcia jednokoreňového a viackoreňového zuba od 70 od 80
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 45 50
Chirurgická extrakcia od 200  od 200
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, zavedenie drénu 45 50
Ošetrenie gingivy laserom 20 20
Frenulektómia – odstr. uzdičky skalpelom/laserom 100 100
Resekcia jednokoreňového hrotu 250 250
Resekcia viackoreňového hrotu 450 450
Explantácia intraoseálneho implantátu /výber implantátu/ 200 200
Kontrola + výber stehov 10 20
 

Protetika a Implantológia

Zavedenie implantátu s korunkou komplet od 1600 od 1600
Keramická korunka komplet /odtlačky a cementovanie/ od 570 od 570
Kovokeramická korunka alebo medzičlen /komplet, odtlačky a cementovanie/ od 490 od 490
Fazeta keramická od 570 od 570
Fazeta živicová od 430 od 430
Živicová korunka /s odtlačkami/ od 150 od 150
Korunka na mliečne zuby 130 130
Totálna  náhrada Štandard, Flexi od 540 od 640
Parciálna náhrada Štandard, Flexi od 540 od 640
Oprava snímateľnej náhrady /u externého technika/ 125 125
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady 80 80
Rebazácia snímateľnej náhrady v ambulancii /oprava/ 100 100

Cenník je platný v klinike na Laurinskej 16.