Prístroj na výrobu nosičov na bielenie a fluoridáciu, a dláh pre ľudí trpiacich bruxismom, príp. športovcov.