Je najrýchlejší prístroj pre automatické miešanie a dávkovanie odtlačkových materiálov na trhu.

Mieša iba potrebné množstvo materiálu (menej odpadu), môže byť použitý s polyétermi, VPS a alginátovými materiálmi.