Umožňuje urobiť kvalitný a kontrastný RTG snímok pri minimálnej radiačnej záťaži.