Bezkáblová vysokoúčinná polymerizačná LED lampa s intenzitou svetla 2000 mW/cm2. Umožňuje implementáciu extrémne krátkych 5s polymerizačných časov.

Fotopolymerizácia všetkých dentálnych materiálov v pásme vlnových dĺžok 380-515 nm.