Ide o najpopulárnejšie 3D zubné CBCT zariadenie na svete. S ideálne navrhnutým zobrazovacím objemom dokáže zachytiť v trojrozmernej rekonštrukcii oblasť 8 x 8 cm. Pričom rozlíšenie je štandardne až 160 mikrometrov. V detailnom móde dosiahne rozlíšenie dokonca až 100 mikrometrov. To je obzvlášť výhodné v priebehu endodontického ošetrenia koreňových kanálikov. Výrazne sa tak uľahčuje hladanie doplňujúcich koreňových kanálikov, ktoré veľmi často stoja za neúspechom endodontickej liečby.
Pacient nemusí navštevovať iné pracoviská, všetko je zabezpešené u nás na klinike.