Intraorálny multipulzný RTG prístroj najnovšej generácie spĺňajúci najvyššie kritériá na RTG diagnostiku, radiačnú ochranu a komfort pri práci:
je vhodný na snímkovanie na film ako aj pre RVG systémy napr. XIOS Supreme.
veľkosť ohniska len 0,4 zaručuje mimoriadne ostré snímky
rôzne dĺžky ramena (2040 mm, 1790 mm, 1500 mm), stropné rameno alebo možnosť integrovať na stomatologickú súpravu SIRONA ponúkajú veľkú variabilnosť pri inštalácii;
možnosť inštalovať diaľkové ovládanie
multipulzná technológia používajúca napätie 60kV alebo 70 kV zabezpečuje konštantnú tvrdosť žiarenia počas celej doby expozície a vďaka zníženiu podielu mäkkého žiarenia redukuje radiačnú dávku na pacienta o 20%
jednoduchosť ovládania a vyvážené rameno prístroja zaisťujú vysoký komfort pri práci
elegantný a kompaktný design s dôrazom na udržiavanie hygieny na pracovisku