MUDr. Tomáš Panek

Životopis

V roku 2000 ukončil s titulom MUDr. štúdium na Lekárskej Fakulte v Bratislave. Prvú atestáciu získal v roku 2003 v odbore Všeobecné zubné lekárstvo, neskôr absolvoval špecializačné skúšky v oblasti implantológie a dentoalveolárnej chirurgie. Svoje vedomosti aplikoval v rokoch 2000-2002 na Ministerstve zdravotníctva SR a súčasne pôsobil v súkromnej stomatologickej ambulancii v Piešťanoch ako všeobecný zubár. V rokoch 2002-2003 sa stal odborným asistentom na 1.Stomatologickej klinike LFUK, odd. maxilofaciálnej chirurgie. V roku 2004 sa zúčastnil humanitárneho projektu v Nairobi. Od roku 2005 je odborným garantom a vedúcim lekárom vo svojej súkromnej praxi. Od roku 2016 sa stáva súčasťou nášho tímu.Pravidelne sa zúčastňuje na celosvetových kongresoch a aktívne sa vzdeláva vo svojom obore (Straumann implantologický kongres, Kongres kostnej chirurgie a mnohé ďalšie).

Špecializácia: implantológia, dentoalveolárna chirurgia‎, parodontológia, gnatológia
 


Pre človeka, čo nemá cieľ, je každá cesta dobrá.