MDDr. Michaela Bašnáková

Životopis

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa už počas štúdia aktívne zapájala do preventívnych programov so zameraním na ústne zdravie u detí a odbúravanie strachu z lekárskych ošetrení. Pravidelne sa zúčastňuje domácich i medzinárodných seminárov a školení špecializovaných na moderné trendy ošetrovania detských pacientov a na oblasť estetickej stomatológie a rekonštrukcie chrupu. Popri zdravotnej stránke starostlivosti o chrup je pre ňu dôležité, aby sa pacientom vrátila chuť usmievať sa.
 


Každý si zaslúži zdravý a krásny úsmev.