Ing. Jana Reichová

Životopis

Janka je naša vždy usmiata a dobre naladená recepčná.  Ochotne Vám poradí po telefóne alebo pri osobnom kontakte. Vyštudovala odbor biomedicínske inžinierstvo a svoje znalosti v medicínskej oblasti si rozširuje prácou na našej klinike od roku 2017.