Kód výkonu

Výkon

Doplatok v €

D00 Odborná konzultácia od 20
D01 Vstupné vyšetrenie 0
D02 Preventívna prehliadka 0
D52 RTG snímka od 10
A05 Ošetrenie laserom od 20
N03 Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom - 1 sextant od 15
N11 Lokálna fluoridácia od 20
N12 Pečatenie fisúr od 15
N13 Vnútorné bielenie od 50
A02 Injekčná anestézia – infiltračná, zvodová, intraligamentárna od 10
E01 Extrakcia mliečneho zuba od 10
E11 Extrakcia jednokoreňového zuba od 20
E12 Extrakcia viackoreňového zuba od 30
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti od 5
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu od 10
V12 ​Ošetrenie zubného kazu skloionomérnou výplňou od 20
V01 Jednoplôšková výplň v zadnom úseku od 30
V07 Rekonštrukcia korunky od 70
F01 Stomatoprotetické vyšetrenie 0
F63 Stiahnutie korunky od 10
F70 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii od 25
20201 Totálna náhrada - štandard od 200
12000k Fazeta keramická od 350
12000z Fazeta živicová od 120
12101k Kovokeramická korunka alebo medzičlen od 280
12101z Keramická korunka- zirkón od 380
12101e Keramická korunka- Emax od 380
​12101zz Živicová korunka od 120
  Zavedenie intraoseálneho implantátu (bez korunky) od 1000
  Ošetrenie Entonoxom (rajský plyn) od 35
 


​KOMPLETNÝ CENNÍK
pre všetky stomatologické úkony

Kód výkonu

Výkon

Doplatok v €

D00 Odborná konzultácia od 20
D01 Vstupné vyšetrenie 0
D02 Preventívna prehliadka 0
D02a Preventívna prehliadka v tehotenstve – 1. a 3.trimester 0
D05 Vstupné pedostomatologické vyšetrenie 0
D06 Preventívna prehliadka u detí – 2x ročne 0
D37 Krátky administratívny výkon od 3
D52 RTG snímka od 10
D52w RTG Bitewing snímka od 13
A03 Skúška vitality/ 3zuby od 10
A04 Ošetrenie FotoSan-om od 10
A05 Ošetrenie laserom od 20
A06 Nasadenie kofferdamu od 10
D11 Akútne vyšetrenie 0
N03 Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom - 1 sextant od 15
N03 Odstránenie zubného kameňa a povlakov uzv v celom rozsahu + air flow od 50
N03 Odstránenie zubného kameňa a povlakov uzv v celom rozsahu + air flow + fluoridácia od 70
N03 Odstránenie zubného kameňa a povlakov uzv v celom rozsahu + air flow - deti od 30
N11 Lokálna fluoridácia od 20
N12 Pečatenie fisúr od 15
N13 Vnútorné bielenie od 50
N14 Ambulantné bielenie 35% peroxid, 3x 10 minút, lampa od 80
N18 Zubná pasta Pearl White od 50
A02 Injekčná anestézia – infiltračná, zvodová, intraligamentárna od 10
E01 Extrakcia mliečneho zuba od 10
E11 Extrakcia jednokoreňového zuba od 20
E12 Extrakcia viackoreňového zuba od 30
E21 Komplikovaná extrakcia od 60
E14 Sutúra extrakčnej rany od 10
E51 Zastavenie poextrakčného krvácania od 5
E61 Kontrola, odstránenie stehov od 5
E61a Ošetrenie rany Gelasponom od 5
E31 Dekapsulácia – laserom od 20
C41 Intraorálna incízia od 20
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti od 5
C10 Excízia mäkkých tkanív laserom od 20
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu od 10
V12 ​Ošetrenie zubného kazu skloionomérnou výplňou od 20
V01 Jednoplôšková výplň v zadnom úseku od 30
V02 ​Dvojplôšková výplň v zadnom úseku od 40
V03 Trojplôšková výplň v zadnom úseku od 50
V05 Jednoplôšková výplň v prednom úseku od 30
V06 Dvojplôšková výplň v prednom úseku od 40
V07 Trojplôšková výplň v prednom úseku od 50
V07 Rekonštrukcia korunky od 70
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie od 20
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie + laser od 60
V32 Odstránenie nedokonalej koreňovej výplne od 20
V41 Plnenie jednokoreňového zuba od 60
​V42 Plnenie viackoreňového zuba od 60 / kanál
V43 Zavedenie FRC čapu s dostavbou od 70
V43p Zavedenie FRC čapu s dostavbou a výplňou od 120
V44 Zavedenie zlatého pulpálneho čapu od 20
V45 Zavedenie parapulpálneho čapu od 15
P05 Odstránenie lokálneho dráždenie a preleštenie výplne od 5
F01 Stomatoprotetické vyšetrenie 0
F63 Stiahnutie korunky od 10
F70 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii od 25
20204 Medzerník do 2 zubov od 80
20204 Medzerník do 4 zubov od 100
23115 Náhryzová živicová dlaha od 50
20201 Totálna náhrada - štandard od 200
20201 Totálna náhrada - flexi od 350
​20202 Parciálna náhrada - štandard od 180
20202 Parciálna náhrada - flexi od 350
41109 Trojramenná spona od 20
41108 Liaty výstužný strmeň od 30
1000 ​Doplatok za nadštandardné zuby v protéze od 6
1001 Doplatok za kovovú výstuž náhrady - strieborná od 27
1002 Doplatok za kovovú výstuž náhrady - zlatá od 35
1003 Doplatok za transparentné podnebie od 20
1004 ​Rebazácia od 80
1005 Doplnenie zuba do protézy od 30
12000k Fazeta keramická od 350
12000z Fazeta živicová od 120
12101k Kovokeramická korunka alebo medzičlen od 280
12101z Keramická korunka- zirkón od 380
12101e Keramická korunka- Emax od 380
​12101zz Živicová korunka od 120
  Zavedenie intraoseálneho implantátu (bez korunky) od 1000
  Ošetrenie Entonoxom (rajský plyn) od 35


 

Kód výkonu

Výkon

Doplatok v €

D00 Odborná konzultácia od 20
D01 Vstupné vyšetrenie 0
D02 Preventívna prehliadka 0
D02a Preventívna prehliadka v tehotenstve – 1. a 3.trimester 0
D05 Vstupné pedostomatologické vyšetrenie 0
D06 Preventívna prehliadka u detí – 2x ročne 0
D37 Krátky administratívny výkon od 3
D52 RTG snímka od 10
D52w RTG Bitewing snímka od 13
A03 Skúška vitality/ 3zuby od 10
A04 Ošetrenie FotoSan-om od 10
A05 Ošetrenie laserom od 20
A06 Nasadenie kofferdamu od 10
D11 Akútne vyšetrenie 0
N03 Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom - 1 sextant od 15
N03 Odstránenie zubného kameňa a povlakov uzv v celom rozsahu + air flow od 50
N03 Odstránenie zubného kameňa a povlakov uzv v celom rozsahu + air flow + fluoridácia od 70
N03 Odstránenie zubného kameňa a povlakov uzv v celom rozsahu + air flow - deti od 30
N11 Lokálna fluoridácia od 20
N12 Pečatenie fisúr od 15
N13 Vnútorné bielenie od 50
N14 Ambulantné bielenie 35% peroxid, 3x 10 minút, lampa od 80
N18 Zubná pasta Pearl White od 50
A02 Injekčná anestézia – infiltračná, zvodová, intraligamentárna od 10
E01 Extrakcia mliečneho zuba od 10
E11 Extrakcia jednokoreňového zuba od 20
E12 Extrakcia viackoreňového zuba od 30
E21 Komplikovaná extrakcia od 60
E14 Sutúra extrakčnej rany od 10
E51 Zastavenie poextrakčného krvácania od 5
E61 Kontrola, odstránenie stehov od 5
E61a Ošetrenie rany Gelasponom od 5
E31 Dekapsulácia – laserom od 20
C41 Intraorálna incízia od 20
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti od 5
C10 Excízia mäkkých tkanív laserom od 20
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu od 10
V12 ​Ošetrenie zubného kazu skloionomérnou výplňou od 20
V01 Jednoplôšková výplň v zadnom úseku od 30
V02 ​Dvojplôšková výplň v zadnom úseku od 40
V03 Trojplôšková výplň v zadnom úseku od 50
V05 Jednoplôšková výplň v prednom úseku od 30
V06 Dvojplôšková výplň v prednom úseku od 40
V07 Trojplôšková výplň v prednom úseku od 50
V07 Rekonštrukcia korunky od 70
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie od 20
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie + laser od 60
V32 Odstránenie nedokonalej koreňovej výplne od 20
V41 Plnenie jednokoreňového zuba od 60
​V42 Plnenie viackoreňového zuba od 60 / kanál
V43 Zavedenie FRC čapu s dostavbou od 70
V43p Zavedenie FRC čapu s dostavbou a výplňou od 120
V44 Zavedenie zlatého pulpálneho čapu od 20
V45 Zavedenie parapulpálneho čapu od 15
P05 Odstránenie lokálneho dráždenie a preleštenie výplne od 5
F01 Stomatoprotetické vyšetrenie 0
F63 Stiahnutie korunky od 10
F70 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii od 25
20204 Medzerník do 2 zubov od 80
20204 Medzerník do 4 zubov od 100
23115 Náhryzová živicová dlaha od 50
20201 Totálna náhrada - štandard od 200
20201 Totálna náhrada - flexi od 350
​20202 Parciálna náhrada - štandard od 180
20202 Parciálna náhrada - flexi od 350
41109 Trojramenná spona od 20
41108 Liaty výstužný strmeň od 30
1000 ​Doplatok za nadštandardné zuby v protéze od 6
1001 Doplatok za kovovú výstuž náhrady - strieborná od 27
1002 Doplatok za kovovú výstuž náhrady - zlatá od 35
1003 Doplatok za transparentné podnebie od 20
1004 ​Rebazácia od 80
1005 Doplnenie zuba do protézy od 30
12000k Fazeta keramická od 350
12000z Fazeta živicová od 120
12101k Kovokeramická korunka alebo medzičlen od 280
12101z Keramická korunka- zirkón od 380
12101e Keramická korunka- Emax od 380
​12101zz Živicová korunka od 120
  Zavedenie intraoseálneho implantátu (bez korunky) od 1000
  Ošetrenie Entonoxom (rajský plyn) od 35